Jasper Korff Producties werkt zoveel mogelijk op een duurzame manier. De CO2 uitstoot die we door ons werk veroorzaken willen we dus zo laag mogelijk houden. We gebruiken groene stroom van Samen Om. Ook deze website draait op groene stroom. Transport rond filmopnamen dat niet per fiets of OV kan, doen we met een deelauto. Bij voorkeur elektrisch.

Compenseren

Onvermijdelijke uitstoot, zoals voor het verbruik van onze apparatuur en vliegreizen naar verre bestemmingen, compenseren we bij het Hivos Klimaatfonds. Via verschillende rekenmodules, zoals die van Carbon Footprint, berekenen we jaarlijks hoeveel CO2 uitstoot we hebben veroorzaakt.

Maar compensatie is uiteindelijk niet de oplossing voor het klimaatprobleem. De mogelijkheden wereldwijd om uitstoot te compenseren zijn beperkt. Daarom beperken we waar mogelijk onze CO2 uitstoot.

Klimaatfonds

Het Fair Climate Fund wil de toegang tot duurzame energie voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden makkelijker maken. Door in deze landen te investeren in groene ontwikkeling kunnen mensen zich op een duurzame manier ontwikkelen. Dit is uiteindelijk ook beter voor de wereldwijde CO2 uitstoot.